علل شکست رژیمهای لاغری چیست؟ آیا واقعا ما ناتوانیم و یا رژیمها سخت هستند و یا کلا روش اشتباهی هستند؟ اگر در برابر اضافه وزنت احساس ناتوانی داری این ویدیو برات از نان شب هم مهمتره فکر میکنید اراده...