ناظر قادری

ناظر قادری

مجموعه آموزشی شروع تازه

موفقیت و رسیدن به اهداف بسیار زیباست.

هر انسانی در تمام زندگیش دنبال موفقیت است.

اما نمیداند که عامل اساسی عدم رسیدن به اهدافش در درون خودش است.زمانی که این درک را به دست آوردم که تمام موفقیت و یا شکست به علت مسئله ایی در درون خودم است زندگیم بزرگترین و لذتبخشترین اتفاقاتش را برایم رقم زد و من در مسیر پیشرفت جهشی و کوانتومی قرار گرفتم.زندگیم با تمام قدرت تغییر کرد و لذتبخشترین روزهای زندگیم شروع شد.

من توانستم که با تغییر درونم اتفاقات بسیار لذتبخشی در بیرون برای خودم رقم بزنم.

الان اینجا هستم تا به شما کمک کنم تا اگر بخواهید به سوی خواسته تان حرکت کنید،موانع درونیتان را بردارید و هر چه میخواهید را در زندگیتان خلق کنید.

ناظر قادری

آموزش لاغری با قدرت ذهن و افکار

تغییر افکار و باورها

دانشجویان

سن ترجیحی دانشجویان

در این آموزشها سن اصلا مهم نیست.مهم این است که شما بخواهید تغییر ایجاد کنید و حاظر باشید این کار را به صورت جدی انجام دهید.

K

آموزشهای موثر

K

تغییرات اساسی و پایدار

مهارت

سطح دانشجویان

K

مبتدی

K

متوسط

K

پیشرفته

K

تخصصی

رزومه

تجربه‌ی کاری

ارائه آموزشهای تغییر افکار و باورها و ذهنیت ها به افراد بسیار زیاد که نتیجه های خارق العاده برای آنها داشته و تغییراتی عالی در مسیر بهبود زندگیشان برایشان ایجاد شده است.

۱۳۹۹ – بهترین دوره‌ی آموزشی

روانشناسی لاغری و تناسب اندام

۱۳۹۸ – ۱۳۹۵

روانشناسی تصاویر ذهنی برای تغییر

۱۳۹۶ – ۱۳۹۲

تغییر باورهای مخرب

دروه‌های تدریس شده

روانشناسی لاغری و تناسب اندام

آزمون‌های تستی

آزمون شناسایی باورهای مخرب تناسب اندام

بیایید  با هم یاد بگیریم! 

از روزی که به این دنیا پا میگذاریم در حال یادگیری هستیم.اما زمانی که بزرگ میشویم یاد میگیریم که جلوی رشد خودمان را بگیریم و موانع جدی ایجاد کنیم.

عقاید اشتباه و محدود کننده ایی در خودمان ایجاد میکنم که مانند سدهای بتنی جلو حرکتمان را میگیرند.

اگر آنها را شناسایی و خنثی نکنیم هیچ موفقیتی در زندگی نمیتوانیم به دست بیاوریم.

 

98-912-212-4928+

info@shoroetaze.com