ما کی هستیم

نشانی وب‌سایت ما: https://shoroetaze.com.

این وبسایت غیر از اطلاعاتی که خودتان در اختیارمان قرار میدهید هیچ اطلاعات دیگری رو ذخیره نکرده و نمیکند.

همچنین تمام اطلاعات شما(شامل شماره تلفنی که هنگام ثبت نام وارد میکنید،ایمیلتان و دیدگاه هایی که در سایت میگذارید) نزد ما به صورت کاملا امن ذخیره شده و حتی با درخواست خودتان هم در اختیار هیچ شخص سومی قرار نخواهد گرفت.